Staff

Staff yr Ysgol

Miss Rhian Dafydd

Pennaeth, Athrawes Cyfnod Sylfaen

Mrs Sian Jones

Athrawes CA2

 

Mrs Haf Pritchard

Athrawes Blwyddyn 2 a 3

 

 

Riki Rowlands

Cymhorthydd dosbarth

Sian Llwyd

Cymhorthydd / clerc swyddfa

Merched Cinio


  • Anti Gwenda.
  • Anti Eluned.
  • Anti Eirwen.