Categories
Newyddion

Pamffled ACaR

Llawrlwythwch Pamffled i Rhieni a Gofalwyr: Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lawrlwytho [649.42 KB]

Categories
Newyddion

Categorïau Ysgol Ffridd y Llyn

Categori 3 – Ysgol Cyfrwng Cymraeg

Cymraeg yw’r brif Iaith ar gyfer cyfathrebu mewnol yn yr ysgol. Mae’n cyfathrebu â rheini a gofalwyr nail ai yn Gymraeg, yn Saesneg, neu’n ddwyieithog yn ôl yr angen. Mae hon yn ysgol sydd ag ethos Cymraeg cadarn, gan gefnogi a galluogi’r dysgwyr i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob cyd-destun cymdeithasol yn yr ysgol a’r tu allan iddi.
Mewn lleoliad trochi mae pob dysgwr yn cael ei addysgu’n llawn yn y Gymraeg gyda’r saesneg yn cael ei defnyddio ar brydiau i sicrhau dealltwriaeth yn ystod y cyfnod trochi cynnar.
O 7 oed ymlaen bydd o leiaf 80% o weithgareddau ysgol y dysgwr (yn gwricwlaidd ac yn allgyrsiol) yn Gymraeg.

Welsh is the main language for internal communication in the school.
We communicate with parents and carers either in Welsh, in English, or bilingually as needed. This is a school with a strong Welsh ethos, supporting and enabling the learners to use the Welsh language in all social contexts in and outside the school.
In an immersion setting all learners are taught fully in Welsh with English being used at times to ensure understanding during the early immersion period.
From the age of 7 onwards, at least 80% of the learner’s school activities (both curricular and extra-curricular) will be in Welsh.

Categories
Newyddion

Datganiad Preifatrwydd 2020 Privacy Notice

Darllenwch a llawrlwythwch ein Datganiad Preifatrwydd 2020 isod.

Read and download our 2020 Privacy Notice below.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lawrlwytho [89.19 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lawrlwytho [86.29 KB]

Categories
Newyddion

Adroddiad Cysgod y Foel 2018/19

Llawrlwythwch Adroddiad Cysgod y Foel 2018/19 yma.

Categories
Newyddion

Dogfennau Pwysig

Llawrlwythwch dogfen Grant Dysgu Professiynol yma.
Llawrlwythwch dogfen Grant Gwella Addysg yma.
Llawrlwythwch Datganiad Gwariant Grant Datblygu yma.

Categories
Newyddion

Polisi Cydraddoldeb

Llawrlwythwch Polisi Cydraddoldeb yr Ysgol yma.

Polisi_Cydraddoldeb

Categories
Newyddion

Grant Dysgu Proffesiynol Ffridd y Llyn

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lawrlwytho [117.00 KB]

Categories
Newyddion

Datganiad Preifatrwydd

Darllenwch a llawrlwythwch ein Datganiad Preifatrwydd isod.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lawrlwytho [124.47 KB]

Categories
Newyddion

Clwb Gwyliau Elfennau Gwyllt

Clwb Gwyliau Hanner Tymor Elfennau Gwyllt

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lawrlwytho [855.22 KB]

Categories
Newyddion

Adroddiad Corff Llywodraethol

Adroddiad Corff Llywodraethol Cysgod y Foel i’r rhieni 2017/18

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lawrlwytho [328.82 KB]